Kaliumcyanide

Het gebruik en de verkoop van kaliumcyanide zijn sterk gereguleerd en mogelijk illegaal. Kaliumcyanide is een zeer giftige stof en wordt vaak geassocieerd met gevaarlijke en illegale activiteiten. Daarom is het belangrijk om het gebruik en de aankoop ervan serieus te nemen en te begrijpen dat dit een controlestof is.

Wat is Kaliumcyanide?

Kaliumcyanide (KCN) is een zeer giftige verbinding die bestaat uit kalium (K) en cyanide (CN). Het is een kleurloze kristallijne stof met een lichte amandelgeur en wordt vaak gebruikt in de industrie. Vanwege zijn hoge toxiciteit is kaliumcyanide gevaarlijk en moet het met de grootste zorg worden behandeld.

Legale Toepassingen van Kaliumcyanide

Ondanks de giftigheid van kaliumcyanide, heeft het enkele legale en industriële toepassingen, waaronder:

 1. Mijnbouw:
  • Kaliumcyanide wordt gebruikt bij het winnen van edelmetalen zoals goud en zilver. Dit proces staat bekend als cyanidatie of cyanide-uitloging. Het cyanide vormt een oplosbaar complex met het metaal, waardoor het gemakkelijk kan worden geëxtraheerd.
 2. Galvaniseren en Galvanotechniek:
  • In de elektroplating industrie wordt kaliumcyanide gebruikt voor het galvaniseren van metalen, wat helpt om een dunne laag metaal (zoals goud of zilver) op een ander oppervlak aan te brengen voor bescherming tegen corrosie of voor decoratieve doeleinden.
 3. Organische Synthese:
  • Het wordt gebruikt in de chemische industrie voor de synthese van verschillende organische verbindingen. Kaliumcyanide kan worden gebruikt om nitriles en andere cyanocompounds te produceren die nuttig zijn in de farmaceutische en agrarische industrie.

Waarom is Kaliumcyanide Gereguleerd?

De hoge toxiciteit van kaliumcyanide maakt het gevaarlijk voor menselijk gebruik. Inhalatie, inname of contact met de huid kan dodelijk zijn. Daarom zijn er strikte regelgeving en controles op de verkoop en het gebruik ervan om misbruik en accidentele vergiftiging te voorkomen.

Wetgeving en Regels in Nederland

In Nederland, zoals in veel andere landen, valt kaliumcyanide onder strenge wetgeving. De verkoop, het bezit en het gebruik van deze stof worden gereguleerd door verschillende wet- en regelgeving om de veiligheid van het publiek te waarborgen. Enkele van deze regelgevingen omvatten:

 • Wet op de Gevaarlijke Stoffen: Deze wet regelt de handel en het gebruik van gevaarlijke stoffen zoals kaliumcyanide.
 • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet): Deze wet zorgt voor veilige en gezonde werkomstandigheden, inclusief het hanteren van gevaarlijke chemicaliën.
 • Europese Verordeningen: Onder andere REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen), die eisen dat bedrijven de veiligheid van chemische stoffen evalueren en waarborgen.

Hoe Kan Men Kaliumcyanide Legaal Verkrijgen?

Om kaliumcyanide legaal te verkrijgen, moet men voldoen aan strikte eisen en regels. Dit omvat het hebben van de juiste vergunningen en het aantonen dat de stof zal worden gebruikt voor een legitiem en gereguleerd doel. Bedrijven die kaliumcyanide nodig hebben voor industriële processen moeten deze vergunningen aanvragen bij de relevante autoriteiten en voldoen aan alle veiligheids- en opslagvoorschriften.

Veiligheidsmaatregelen en Opslag

Bedrijven en laboratoria die kaliumcyanide gebruiken, moeten voldoen aan strikte veiligheidsprotocollen:

 • Veilige Opslag: Kaliumcyanide moet worden opgeslagen in goed afgesloten en geëtiketteerde containers, buiten bereik van onbevoegden.
 • Beschermende Uitrusting: Werknemers moeten beschermende kleding, handschoenen en gezichtsbescherming dragen om contact met de stof te voorkomen.
 • Noodprocedures: Er moeten noodprocedures en eerstehulpmaatregelen klaarstaan voor het geval van blootstelling aan kaliumcyanide.

Gezondheidsrisico’s van Kaliumcyanide

Het belangrijkste gezondheidsrisico van kaliumcyanide is zijn extreme toxiciteit. Blootstelling kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en zelfs de dood. Enkele symptomen van cyanidevergiftiging zijn:

 • Ademhalingsproblemen: Cyanide verhindert cellen in het lichaam om zuurstof te gebruiken, wat leidt tot ademhalingsmoeilijkheden.
 • Hartproblemen: Het kan hartritmestoornissen en uiteindelijk hartstilstand veroorzaken.
 • Neurologische Effecten: Hoofdpijn, duizeligheid, en in ernstige gevallen verlies van bewustzijn of coma.

Eerste Hulp bij Cyanidevergiftiging

Bij vermoeden van cyanidevergiftiging moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. Eerste hulp kan bestaan uit:

 • Verwijdering van de Bron: Zorg ervoor dat de persoon niet langer wordt blootgesteld aan cyanide.
 • Ademhalingsondersteuning: Kunstmatige beademing kan nodig zijn om de ademhaling te ondersteunen.
 • Antidota: Er zijn specifieke antidota voor cyanidevergiftiging, zoals hydroxocobalamine, die intraveneus moeten worden toegediend door medisch personeel.

Conclusie

Kaliumcyanide is een zeer gevaarlijke stof die strikte controle en regulering vereist. Het is van cruciaal belang om te begrijpen dat de verkoop en het gebruik ervan sterk gereguleerd zijn om de veiligheid van mensen te waarborgen. Het illegaal verkrijgen van kaliumcyanide is niet alleen gevaarlijk maar ook strafbaar.